Katie Porter Shuts Down Oil Exec: ‘Don’t Patronize Me’ | NowThisEarth